IT Център

За постигането на поставените цели , ОУ “Св. Ив.Рилски“ създаде IT център за обучение на ученици чрез интерактивни методи на обучение. Центърът обхваща 8 класни стаи. Четири от тях са оборудвани с интерактивни дъски за учениците от пети до седми клас. Останалите четири са предназначени за ученици от първи до четвърти клас и позволят използването на системата „Енвижън“, с които се осъществява обучението чрез работа с оптични мишки без компютър пред всяко дете.

С осъществяването на проекта се осигурява възможност за равнопоставеност между класовете, учениците са с равен достъп до съвременните информационни методи и технологии. Учителите имат подготовка за работа с иновативните технологии, натрупан опит не само в използването на готови електронни уроци, но в създаването им.

За мултиплицирането на натрупания опит в училището предстои Национална конференция по прилагане на IT в обучението, чийто домакин ще бъде нашето училище. Фондация „Америка за България” подаде приятелска ръка на училището за изграждане на Центъра за интегриране на IT в обучението с цел осигуряването на равен шанс и условия за всички ученици да работят с новите технологии,за създаване на съвременна учебна среда.

 

С реализацията на проекта постигнахме:

  1. 1.Внедряване на нови технологии в образованието
  2. 2.Повишаване на мотивацията на учениците
  3. 3.Усъвършенстване на възможностите на учителите за преподавателска дейност
  4. 4.Повишаване на успеваемостта на учениците

 

 

 

Пътя, който извървяхме...

 

ou_ivanrilski's remonti na OU album on Photobucket
 
 
Крайния резултат
 
ou_ivanrilski's kraen rezultat album on Photobucket