ВАЛЧЕСТИ ТЕЛА

В А Л Ч Е С Т И   Т Е Л А

ЗАДАЧА 1. Попълнете празните места в таблицата, ако елементите са на прав кръгов цилиндър:

r

h

S

S1

V

 

3 см

37,68 см2

 

 

20 см

 

62,8 дм2

 

 

3 дм

 

 

6594 см2

 

15 см

 

 

 

14 130 см3

 

ЗАДАЧА 2. Попълнете празните места в таблицата, ако елементите са на прав кръгов конус:

R

l

h

S

S1

V

 

5 см

4 см

47,1 см2

 

 

6 см

 

0,8 дм

188,4 см2

 

 

1,2 дм

 

5 см

 

942 см2

 

 

1 дм

6 см

 

 

401,92 см3

0,8 дм

 

 

427,04 см2

 

1 004,8 см3

 

ЗАДАЧА 3. Голямото кубе на храм-паметника „Св. Александър Невски” има формата на полукълбо с диаметър 18 м. Колко килограма злато са били необходими за позлатяването му, ако за позлатяването на 1 м2 са използвани 175 г злато?

ЗАДАЧА 4. Дървено кълбо с диаметър 10 см е разрязано на две полукълба. Колко боя е необходима за боядисването на двете части, ако за 1 дм2 се изразходват 5 грама боя?

ЗАДАЧА 5. Намерете колко кубични метра хелий са необходими за напълвaнето на балон с диаметър 10 м.

ЗАДАЧА 6. Колко квадратни дециметра кожа са необходими за направата на футболна топка с диаметър 24 см? За изрезки и шевове са необходими допълнително 20% материал.

ЗАДАЧА 7. Как ще се изменя обемът на конус, ако:

                       А)   радиусът му се увеличи два пъти;

                       Б)   височината му се увеличи два пъти;

                       В)   радиусът му се намали два пъти, ависочината му се увеличи 4 пъти.