ПРИЗМА

П Р И З М А

ЗАДАЧА 1.   Намерете лицето на околната повърхнина на правилна призма, ако основата е:

 1. 1) Триъгълник със страна 3 см и височина на призмата 2,4 см;
 2. 2) Квадрат със страна 1,5 см и височина на призмата 125 мм;
 3. 3) Шестоъгълник със страна 2 см и височина на призмата 0,3 дм;
 4. 4) Осмоъгълник със страна 0,125 дм и височина на призмата 14 см.

ЗАДАЧА 2.   Намерете лицето на правилна призма с височина 5 см, ако основата е:

 1. 1) Триъгълник със страна 4 см и височина 3,5 см;
 2. 2) Квадрат със страна 3 дм;
 3. 3)   Шестоъгълник със страна 2 см и апотема 1,8 см.

ЗАДАЧА 3.   Намерете лицето на повърхнината на права призма, ако основата й е:

 1. 1) Правоъгълен триъгълник с катети 3 см и 4 см, и хипотенуза 5 см, а дължината на околния ръб на призмата е 7 см;
 2. 2)   Ромб със страна 3 см и височина 2 см, а дължината на околния ръб на призмата е 5 см;
 3. 3)   Успоредник със страни 3 см и 50 мм и височина към по-малката страна 0,4 дм, а дължината на височината на призмата е 5,2 см;

ЗАДАЧА 4.   Намерете обема на правилна призма, ако основата й е:

 1. 1) Триъгълник със страна 4 см и височина 3,4 см,

а височината на призмата е 10 см;

 1. 2) Квадрат със страна 7 см и височина на призмата 0, 8 дм;
 2. 3)Шестоъгълник със страна 2 см и апотема 1,9 см, а околният ръб на призмата е 20 см;

ЗАДАЧА 5.     Намерете обема на права призма, ако основата е:

 1. 1) Правоъгълен триъгълник с катети 4 см и 5 см, а височината на призмата е 120 мм;
 2. 2) Триъгълник със страна 5 см и височина към нея 96 мм, а околният ръб на призмата е 10 см;
 3. 3) Ромб със страна 6 см и височина 4 см, а височината на призмата е

   25 мм;

 1. 4) Трапец с основи 5 см, 3 см и височина на трапеца 4 см, а околният ръб на призмата е 0,25 м;

ЗАДАЧА 6.   Намерете лицето на повърхнината и обема на права призма,

                      ако основата й е:

 1. 1) Правоъгълен триъгълник с катети 5 см, 12 см и хипотенуза 13 см, а дължината на околния ръб на призмата е 8 см;
 2. 2)   Успоредник със страни 5 см и 4 см, височината към по-голямата страна 3 см, а дължината на височината на призмата е 14 см;

ІІ.

ЗАДАЧА 1.   Намерете височината на правилна шестоъгълна призма, ако лицето на околната й повърхнина е 43,2 кв. дм, а основният й ръб има дължина 60 см.

ЗАДАЧА 2. Намерете основният ръб на правилна четириъгълна призма, ако лицето на повърхнината на призмата е 50,88 кв. дм, а лицето на околната й повърхнина е               49,26 дм2.

ЗАДАЧА 3. Дадена е права призма с основа ромб, на която лицето на повърхнината е 110 дм2, лицето на основата е 50 000 мм2 и височината на призмата е 10 дм. Намерете основният ръб на призмата.

ЗАДАЧА 4. Намерете височината на права призма с лице на околната повърхнина 3 484 кв. см и периметър на основата 174,2 см. Запишете получения резултат в:

А) метри                   Б)   дециметри

ЗАДАЧА 5.   Основата на права четириъгълна призма е равнобедрен трапец с бедро       5 см. Околната повърхнина на призмата е 600 кв.см, а височината на призмата е 2,5 дм. Намерете сбора от основите на трапеца.

ЗАДАЧА 6*. Периметърът на основата на правилна петоъгълна призма е 12 дм и лицето на околна стена е 12 кв. дм. Намерете лицето на повърхнината на призмата, ако апотемата на основата е 1,7 дм.

ІІІ. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

ЗАКОН НА АРХИМЕД – Ако тяло се потопи в течност, то измества течност, чийто обем е равен на обема на потопеното тяло.

ЗАДАЧА 1. Златно кюлче, което тежи 5,018 кг е потопено във вода и измества 260 куб. см вода. Колко грама тежи 1 куб. см злато?

ЗАДАЧА 2. Сребърно кюлче тежи 3,570 кг. Какъв е обемът му, ако 1 куб. см сребро тежи 10,5 г.

ЗАДАЧА 3. Стъклен аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 40 см, широчина 25 см и височина 30 см. В аквариума налели 25 л вода. Колко сантиметра под горния ръб е нивото на водата?

ЗАДАЧА 4.   Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 4 м, широчина 3м 20 см и височина 2м 50 см. Вратите и прозорците на стаята заемат 4 кв. м. Колко трилитрови кутии латексова боя трябва да се закупят за боядисването на стените и тавана на стаята, ако за боядисването на 1 кв. м са необходими 0,250 кг боя.