Прием в І клас в ОУ“Св. Иван Рилски“ през учебната 2021/2022 година

 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
            за участие в класиране за прием в І клас в ОУ"Св. Иван Рилски"
                                    през учебната 2021/2022 година

                                        Документа изтеглете от ТУК

 

                          Заповед относно приема на учениците '21-'22г. : 

                                Заповед №РД-12-264/13.01.2021г.