График обучение 30 ноември 2020 г. до 21.12.2020 г.

 

 
 
                 Уважаеми родители, ученици и учители!
 
На основание 
Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването
и РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министерство на образованието и науката,
поради необходимост  от предприемане на мерки за
ограничаване на разпространението на COVID 19, като целта е осигуряване
на живота и здравето на учениците, обучението  в
ОУ „Св. ИванхРилски“ преминава в електронна среда от разстояние,
считано от 30 ноември 2020 г.до 21.12.2020 г.
 
 Часовете ще се провеждат в G suite for Education /meet/.
Учебните занятия ще бъдат сутрин, съгласно седмичното разписание,
като първи учебен час започва в 09:00 ч.
 
 Часовете
на учениците от I до IV клас са по 20 минути, а междучасията по 10
минути/голямо междучасие 20 минути/, както следва:
 
1 час – 9:00 – 9:20
 
2 час –  9:30 – 9:50
 
3 час – 10:00 – 10:20
 
4 час – 10:40 – 11:00
 
5 час – 11:10 – 11:30
 
6 час – 11:40 – 12:00
 
Часовете на учениците от V до VII клас са по 30
минути, а междучасията по 10 минути/голямо междучасие 20 минути/, както следва:
 
1 час – 9:00 – 9:30
 
2 час –  9:40 – 10:10
 
3 час – 10:20 – 10:50
 
4 час – 11:00 – 11:30
 
5 час – 11:40 – 12:10
 
6 час – 12:20 – 12:50
 
7 час – 13:00 – 13:30
 
С пожелание за здраве -  екипът
на ОУ „Св. Иван Рилски“