Първи клас за учебната 2019/2020 година

Разпределение на учениците по паралелки.

Родителската среща ще се проведе на 09.09.2019 г. (понеделник) от 18:00 часа в класни стаи от 201 до 205.