Класни ръководители на V клас за 2019/2020 учебна година

V а - Славчо Свиленов

V б - Силвия Симеонова

V в - Боряна Велинова

V г - Ирена Малинова

V д - Мариана Славчева

V е - Валерия Михайлова