Олимпиада по Химия

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:30.01.2019 г. 09:00 ч.
Край на олимпиадата:30.01.2019 г. 13:00 ч.
Краен срок за записване:15.01.2019 г. 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.