ОЛИМПИАДА по Биология и здравно образование

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:26.01.2019 09:00 ч.
Край на олимпиадата:26.01.2019 13:00 ч.
Краен срок за записване:21.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.