ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:15.01.2019 00:00 ч.
Край на олимпиадата:15.01.2019 00:00 ч.
Краен срок за записване:10.01.2019 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:00:00 ч.