ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

П Р О Т О К О Л И ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА - VII КЛАС, ПРОВЕДЕНА НА 13.01.2018 г., КАКТО И КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ.