ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:16.12.2018 09:00 ч.
Край на олимпиадата:16.12.2018 11:00 ч.
Краен срок за записване:11.12.2018 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.