ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПРОВЕДЕНА НА 17.12.2017 г.

Трите имена

Резултат

V клас

1.

Магдалена Мартинова Мартинова

27 точки

2.

Виктория Владимирова Панева

27 точки

3.

Ивайло Костадинов Пачов

27 точки

4.

Анна-Мария Лъчезарова Методиева

26 точки

5.

Виктория Байчева Сивева

26 точки

6.

Антония Антонова Кирилова

25 точки

7.

Милена Валериева Арсенова

25 точки

8.

Йоан Тодоров Съев

23 точки

9.

Калоян Марианов Лечев

22 точки

10.

Виктория Петрова Вергова

22 точки

11.

Даниел Георгиев Георгиев

21 точки

12.

Дамян Красимиров Василев

20 точки

13.

Симеон Росенов Гебрев

20 точки

14.

Стилиян Росенов Гебрев

20 точки

VI клас

1.

Ния Руменова Георгиева

30 точки

2.

Александра Христова Христова

28 точки

3.

Ния Бориславова Боянова

28 точки

4.

Калина Николаева Брънзова

27 точки

5.

Елица Радославова Божилова

26 точки

6.

Яна Валентинова Ковачева

26 точки

7.

Дарина Евгениева Василева

26 точки

8.

Ралица Борянова Кирилова

26 точки

9.

Диана Захариева Петрунова

26 точки

10.

Андреа Христова Христозова

25 точки

11.

Анджелика Мирославова Методиева

25 точки

12

Елина Красимирова Крумова

25 точки

13.

Теодора Бориславова Борисова

25 точки

14.

Деян Калинов Добрев

23 точки

15.

Виктория Владимирова Христова

23 точки

16.

Виктория Миткова Димитрова

23 точки

17.

Анна Романова Дончева

23 точки

18.

Магдалена Александрова Георгиева

22 точки

19.

Боян Мирославов Боянов

22 точки

20.

Радостина Георгиева Костадинова

22 точки

21.

Рая Десиславова Иванова

21 точки

VII клас

1.

Савина Светославова Михайлова

77 точки

2.

Михайл Илиев Иванов

74 точки

3.

Ивана Владиславова Тонева

70 точки

4.

Габриела Симеонова Николова

68 точки

5.

Мериан Ивайлова Костадинова

68 точки

6.

Катрин Чавдарова Добринова

67 точки

7.

Ралица Ивайлова Станимирова

67 точки

8.

Мартин Йосифов Стоянов

66 точки

9.

Мартин Веселинов Николаев

65 точки

10.

Мария Симеонова Богданова

65 точки

11.

Ивета Емилова Ваклинова

58 точки

12.

Наталия Стоянова Чавдарова

56 точки

13.

Стефани Василева Василева

55 точки

14.

Ева-Мария Валентинова Асенова

51 точки

15.

Цветислава Борисова Ангелова

49 точки

 

Класиране за областния кръг на олимпиадата по БЕЛ:

Ученици от V и от VI клас се допускат до областния кръг, когато са получили от 27 /двадесет и седем/ до 30 /тридесет/ точки.

Ученици от VII клас се допускат до областния кръг, когато са получили от 90 /деветдесет/ до 100 /сто/ точки.