ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за класираните участници,

млади математици във Великденското математическо състезание:

 

І клас

ІІІ място – Елица Петрова Русева – 67 точки

 

ІІ клас

І място – Ива Юриева Любомирова – 46 точки

ІІ място – Михаил Митков Каменов – 43 точки

 

ІІІ клас

І място – Лора Мартинова Валериева – 59 точки

ІІ място – Георги Емилов Колев – 54 точки

V място – Симеон Красимиров Йорданов – 46 точки

 

ІV клас

V място – Камен Митков Каменов – 36 точки

 

V клас

ІІІ място – Александра Христова Христова – 33 точки

 

VІ клас

ІІ място – Йоан Десиславов Байчев – 50 точки

 

VІІ клас

І място - Николай Ангелов Петров – 49 точки

ІV място – Йоан Веселинов Денчев – 30 точки

 

ВИНАГИ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ!

НАГРАЖДАВАНЕ:

Класиралите се на първите три места се награждават с медали и грамоти;

Класираните до пето място включително се награждават с грамоти;

Награждаване на 10.05.2017г., сряда, 13:30 часа в

сградата на ГПЧЕ "Симеон Радев",

видеозала, 2-ри етаж.