Ден на отворените врати в Съдебната палата

Денят на отворените врати е инициатива, в която Пернишкият окръжен съд участва вече няколко години.

По този повод на 16 октомври ученици от седми „г“ клас при ОУ „Свети Иван Рилски“, присъстваха на открит съдебен процес.

Седмокласниците проследиха основни моменти от развитието на съдебното дело в Перник и областта. Гледахакратък филм, в който накратко се запознаха с различни юридически професии и мотивацията на студенти, избрали да се реализират в областта на правораздаването.

Най-интригуващ обаче беше реалният съдебен процес, в който беше разгледано делото на непълнолетно момче от Перник. Заради необмислена своя постъпка младежът беше участвал в сбиване, за което ответната страна предяви иск за средна телесна повреда. Пред очите на учениците се реши съдебен спор, в който се включиха различни длъжностни лица от страна на съда, както и обвиняем, свидетели, вещи лица…

Така седмокласниците обогатиха представата си за дейността на съда като безпристрастна държавна институция, в която гражданското общество може да търси решения на различни житейски казуси. Проследиха процеса, в който бяха възстановени нарушени граждански права и възтържествуваха редът и справедливостта.