Празник на знанието

Красиви бели гълъби прелетяха над главите на събралото се множество от ученици и родители на ОУ „Св.Ив.Рилски” под звучната песен на първото звънче за тържественото откриване на учебната 2015/2016 година. С пожелание за успешен и ползотворен труд, с който да пожънат хиляди успехи в знанието, директорът на училището, г-н Свиленов, приветства усмихнатите ученици, облечени с червени елеци и бели ризки. Гости на празника бяха депутатът от Народното събрание - д-р Валентин Павлов, областният управител г-жа Ирена Соколова, председателят на Общинския съвет г-н Милан Миланов, зам. кмет на Община Перник г-н Адриан Симеонов, ст. юрисконсулт на РИО Перник г-жа Росица Борисова и др.

            С питка, шарена сол и мед бяха посрещнати всички първокласници и децата от подготвителната група, а лентата по откриване на новия кабинет по химия и физика прерязаха депутатът от Народното събрание - д-р Валентин Павлов и областният управител г-жа Ирена Соколова, заедно с директора на училището, който осъществи идеята лабораторните уроци да бъдат представени пред учениците реално и да остане знанието трайно. От стари помещения с други предназначения изникна един кабинет, който е оборудван с демонстрационни маси, медия, лаптоп, колби всички необходими пособия за преподаваните предмети. С песни на училищния хор и на световните шампионки по фолклор за 2015 г. Мария Димитрова и Елица Борисова от VІІ клас, както и с творбите на именити български творци, рецитирани от звънливи гласчета на ученици започна учебната 2015/2016 година. Галерия

НА ДОБЪР ЧАС!