СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите, които имат записани ученици в първи клас. Родителската среща ще се проведе на 10.09.2015 година от 18:00 часа на втори етаж по класните стаи.