ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2018/2019 година

    В канцеларията на ОУ “Св. Иван Рилски” се приемат следните документи:

  1. Заявление от родителя или настойника /по образец/;
  2. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето;