ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2018/2019 година

Общ брой свободни места: 132

 

ЗАПИСВАНЕ С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

СРОК: 05.06.18-08.06.18 г., от 08:00 часа до 17:00 часа

родителска среща: 21.06.2018 г. в зала „Панорама“ от 18:00 ч.

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

1

2

3

4

 

    В канцеларията на ОУ “Св. Иван Рилски” се приемат следните документи:

  1. Заявление от родителя или настойника /по образец/;
  2. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето;

 

Критерии за прием, необходими документи и график на дейностите за прием на децата в първи клас.

Критерии-1Критерии-2Критерии-3

Критерии-4