ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2018/2019 година

    В канцеларията на ОУ “Св. Иван Рилски” се приемат следните документи:

  1. Заявление от родителя или настойника /по образец/;
  2. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето;

 

Критерии за прием, необходими документи и график на дейностите за прием на децата в първи клас.

Критерии-1Критерии-2Критерии-3

Критерии-4