Нося България в сърцето си

Организационен комитет на проявата

Нося България в сърцето си

                                                                       24. 02. 2014г. - 28. 02.2014г.

                     Бойко Свиленов, Емилия Цекина, Пенка Иванова, Мария Кирилова и Силвия Десова

ВИ ПРЕДСТАВЯ ИНИЦИАТИВИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“-ГР. ПЕРНИК

 

В седмицата от 24. 02. 2014 до 28. 02. 2014 г. г. учебните занятия в училище започват с Химна на Република България.                                                                  

Отговорник: всеки преподавател с първи час в училище.                                            

Отговорник по инсталиране на файловете: Петя Димитрова. Срок: 21. 02. 2014 г.         

В ден, в който съответния поток има проява, учениците се явяват с пълна униформа.

Отговорник: класните ръководители.   

Първи клас: Оцветяват картичка с паметника Шипка, изготвен от клуб „Издател“. Класните ръководители получават материалите в петък 21. 02. 2014 г. В часа на класа в понеделник учениците оцветяват, класа избира и предлага табло с най-добрите картички. Кл. ръководители излагат таблата си в определения за това кът на приземния етаж в понеделник 24. 01. 2014 г.                                                          

Отговорници: Даниела Пенчева и Рени Димитрова

Втори клас: Масова рецитация на стихотворението „Аз съм българче“ във вторник 24. 02. 2014 г. Мултифункционалната зала 4 и 5 час    Презентация „ По пътя на Самарското знаме” съвместно с музея

 Отговорник: Ваня Михайлова и Ирина Стоянова

Трети клас: Издирват и научават стихче за родината. Класните ръководители провеждат вътрешен конкурс в класа си и предлагат 2-3 деца, които ще рецитират творбите в четвъртък 27. 02. 2014 г. Голямо междучасие; Втора смяна във фоайе на първи етаж; Музикална китка от възрожденски песни на третокласниците под ръководството на Васил Методиев.                                                         

Отговорник: Мадлена Антонова и Антоанета Стоянова

Четвърти клас: Изработват табла със собствени творби/ стихове и рисунки/ и подреждат своя изложба на обособеното място на приземен етаж на 26.02. 2014 г. сряда; Втора смяна.                          

Жури в състав: Силвия Симеонова, Нели Костова и Красимира Златкова оценяват и определят победителите във вторник 25.02.2014 г. Краен срок за предаване на творбите на журито: понеделник 12.00 часа. 

Отговорници: Кръстинка Атанасова и Емилия Димитрова

Четвъртокласниците на Св. Велчева участват в състезание в ОМД в петък 28.02. 2014 г.

Пети клас: Издирват материали, с които изразават почит към: Българското опълчение-5 „а“ клас; Самарското знаме-5 „б“ клас, Боевете при Шипка-5 „в“ клас, Битката при Стара Загора-5 „г“ клас, Сан-Стафанският договор-5 „д“ клас, Паметници, посветени на Руско-турската война 1877/78 г.-5 „е“ клас. Материалите се подреждат върху табла, с фиксиран от организаторите размер, и се подреждат в коридора на първия етаж в сряда 26. 02. 2014 г сряда; Първа смяна.                   

Отговорник: Ирена Малинова /предава таблата на комисията/      

                   Жури в състав: Румяна Маринова, Пенка Иванова и Емилия Цекина определя класирането във вторник 25.02.2014 г. Срок за предаване на таблата: вторник: 25.02.2014 г. до 12.45 часа.

Шести клас: Участват в конкурс за презентация от 11 слайда под наслов „Нося България в сърцето си“. Презентациите са индивидуални, качени на флаш памет и предадени на Ирина Тенева до 25. 02. 2014г.

Жури в състав: Мая Казанджиева, Феодор Иванчев, Катя Сабадошева, Мариана Манова заседават в сряда 26. 02. 2014 г. и определят победителите и лауреатите на конкурса.

Шестокласниците издирват материали, с които отдават почитта си към живота и делото на емблематичните личности, свързани с нашето Освобождение, както следва: ген. Скобелев-6 „а“ клас, ген. Гурко- 6 „б“ клас, ген. Тотлебен-6 „в“ клас, ген. Столетов-6 „г“ клас, ген. Радецки- 6 „д“ клас, Капитан Петко Войвода-6 „е“ клас. Материалите се подреждат върху табла, с фиксиран от организаторите размер, и се подреждат в коридора на първия етаж в сряда 26. 02. 2014 г ; Първа смяна.             

Отговорник: Николина Лозанова и Милица Александрова. /табла и презентации/

         Жури в състав: Елка Манева, Красимир Златанов и Вилма Димитрова определя класирането във вторник 25.02.2014 г. Срок за предаване на таблата: вторник: 25.02-2014 г. до 12.45 часа.

Седми клас: Участват в конкурс за презентация от 11 слайда под наслов „Нося България в сърцето си“. Презентациите са индивидуални, качени на флаш памет и предадени на Ирина Тенева до 25. 02. 2014г.

Жури в състав: Мариана Славчева, Снежана Величкова, Милица Александрова, Мариана Манова заседават в сряда 26. 02. 2014 г. и определят победителите и лауреатите на конкурса.     

Седмокласниците издирват материали, с които отдават почитта си към живота и делото на емблематичните личности, свързани с нашето Освобождение, както следва:   Стефан Стамболов-7 „а“ клас, Иларион Драгостинов- 7 „б“ клас, Стоян Заимов-7 „в“ клас, Панайот Волов-7 „г“ клас, Георги Бенковски- 7 „д“ клас. Материалите се подреждат върху табла, с фиксиран от организаторите размер, и се подреждат в коридора на първия етаж в сряда 26. 02. 2014 г сряда; Първа смяна. Жури в състав: Николина Лозанова, Ваня Михайлова и Силвия Симеонова определя класирането във вторник 25.02.2014 г. Срок за предаване на таблата: вторник: 25.02-2014 г. до 12.45 часа.

         Отговорници: Мина Милева и Евелина Велинова /табла и презентации/

Седмокласниците участват в масово рецитиране на откъс от Вазовата творба „Опълченците на Шипка“ в петък 28.02. 2014 г. и разучената специално за седмицата на презизвикателството „Къде си, вярна , ти, любов народна“. Петък; 28.0.2014 г. Фоайе първи етаж; голямо междучасие.                              

Отговорници: Силвия Десова и Гергана Николова

Седмокласници изнасят рецитал на 27. 02. 2014 г., голямо междучасие; първа смяна; Директорът на училището обявява и награждава победителите в отделните прояви. Присъстват учениците от Първа смяна. Класните ръководители отговарят за поведението на учениците си по време на проявата.                            

Отговорници: Емилия Цекина и Пенка Иванова. Озвучаване: Феодор Иванчев;

Литературен конкурс под надслов „Нося България в сърцетото си” –за 5,6 и 7 клас. Творбите се предават до 25 .ІІ. / вторник/на журито в състав Силвия Симеонова , Нели Костова и Гергана Николова

Деси Николова и Снежана Кърчева подготвят и раздават на кл. ръководители отличителните знаци на проявата по класове.

Сряда 26. 02. 2014 г. голямо междучасие учениците изписват на двора името България.                    Отговорници: Емилия Методиева и Петя Петрова, Венера Божилова и Галя Велинова Фотографи:Петя Димитрова и Феодор Иванчев

Всеки класен ръководител и председателят на класа получават от Директора изработената от клуб „Издател“ възпоменателна книжка и българското знаме. Понеделник 24.02.2014 г. Учителска стая 12.50 часа.                                                                        

Отговорник: Емилия Цекина, Пенка Иванова, Мария Кирилова, Силвия Десова и Здравка Евтимова.

Красимир Златанов и Валентин Аврамов отговарят за окачването на таблатана първи етаж; 26. 02. 2014

При първа смяна Милена Методиева - фотограф

При втора смяна Петя Димитрова и Фeодор Иванчев – фотограф

Изработване на грамоти – Петя Димитрова

Организационният комитет Ви желае

крепко здраве и дръзновение!

Н О С Я   Б Ъ Л Г А Р И Я   В  

С Ъ Р Ц Е Т О  С И