НВО

Заповед за провеждане на Национално външно оценяване

Заповед на МОН за провеждане на Национално външно оценяване през учебната 2016/2017 година може да намерите тук.