Ден на отворените врати

Уважаеми родители,

Във връзка с отбелязването на 110-тата годишнина на ОУ "Св. Иван Рилски" 18 октомври 2013 година се обявява за "Ден на отворени врати".

Заповядайте!

110 години ОУ "Св. Ив. Рилски"

obra6tenie print

Пробен изпит по Математика

Резултатите от оробния изпит http://mnbiofuels.org/cialis-online-drugstore по математика може да видите тук.

cialis online

УЧЕНИЦИ ПОЧИСТВАТ ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

ALIM0142 - КопиеНа 18 април 2013 година ОУ „Св. Ив. Рилски” се включи в инициативата „Да почистим България за един ден”.

Кампанията стартира с идеята да превърнем училището в по-чисто, по-приветливо и по-приятно място за нашите деца.

Във връзка с инициативата бе сформиран работен екип, ръководен от директора на училището - г-н Бойко Свиленов, който координира действията по обезпечаване на събитието.

В рамките на инициативата активно се включиха ученици от V до VІІ клас, които почистиха училищния двор, прилежащата детска площадка и оформените кътове за почивка, спортната площадка, градинката и тротоара откъм ул. Осми март. Дърветата и храстите бяха подрязани и оформени естетически. С цел да се създадат навици у учениците за поддържане на зеленината и красотата на природата, градинките в училищния двор бяха обогатени с нови декоративни храсти.

Помощните материали (30 броя чували), подсигурени от община Перник, се оказаха недостатъчни за събраните отпадъци от ентусиазираните участници.

Ръководството на ОУ „Св. Ив. Рилски” благодари на всички, взели участие в акцията и призовава учениците да опазват чистотата целогодишно, а не само в обявените за почистване дни. Всички ние сме стопани на училището и трябва да се грижим заедно за опазване на чистота му. Снимки може да видите в нашата Галерия.

„Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане обучението на ученици със специални образователни потребности в ОУ „Свети Иван Рилски”- град Перник

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Проект„Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане

обучението на ученици със специални образователни потребности

в ОУ „Свети Иван Рилски”- град Перник

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ: „Подпомагане обучението на деца и ученици

със специални образователни потребности” BG051PO001-4.1.04-0065

 

ПОКАНА

 

         Екипът за управление на проект „Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане обучението на ученици със специални образователни потребности в ОУ „Свети Иван Рилски”- град Перник, както и всички деца, ученици и учители, включени в него, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса на тема „ Интеграция на децата със СОП в общообразователното училище” на 12.04.2013 г. в мултифункционалната зала на ОУ”Св.Ив.Рилски” от 14:00 часа.

 

                                                             

       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Още статии...