Ден на отворените врати в Съдебната палата

Денят на отворените врати е инициатива, в която Пернишкият окръжен съд участва вече няколко години.

По този повод на 16 октомври ученици от седми „г“ клас при ОУ „Свети Иван Рилски“, присъстваха на открит съдебен процес.

Седмокласниците проследиха основни моменти от развитието на съдебното дело в Перник и областта. Гледахакратък филм, в който накратко се запознаха с различни юридически професии и мотивацията на студенти, избрали да се реализират в областта на правораздаването.

Най-интригуващ обаче беше реалният съдебен процес, в който беше разгледано делото на непълнолетно момче от Перник. Заради необмислена своя постъпка младежът беше участвал в сбиване, за което ответната страна предяви иск за средна телесна повреда. Пред очите на учениците се реши съдебен спор, в който се включиха различни длъжностни лица от страна на съда, както и обвиняем, свидетели, вещи лица…

Така седмокласниците обогатиха представата си за дейността на съда като безпристрастна държавна институция, в която гражданското общество може да търси решения на различни житейски казуси. Проследиха процеса, в който бяха възстановени нарушени граждански права и възтържествуваха редът и справедливостта.

Празник на знанието

Красиви бели гълъби прелетяха над главите на събралото се множество от ученици и родители на ОУ „Св.Ив.Рилски” под звучната песен на първото звънче за тържественото откриване на учебната 2015/2016 година. С пожелание за успешен и ползотворен труд, с който да пожънат хиляди успехи в знанието, директорът на училището, г-н Свиленов, приветства усмихнатите ученици, облечени с червени елеци и бели ризки. Гости на празника бяха депутатът от Народното събрание - д-р Валентин Павлов, областният управител г-жа Ирена Соколова, председателят на Общинския съвет г-н Милан Миланов, зам. кмет на Община Перник г-н Адриан Симеонов, ст. юрисконсулт на РИО Перник г-жа Росица Борисова и др.

            С питка, шарена сол и мед бяха посрещнати всички първокласници и децата от подготвителната група, а лентата по откриване на новия кабинет по химия и физика прерязаха депутатът от Народното събрание - д-р Валентин Павлов и областният управител г-жа Ирена Соколова, заедно с директора на училището, който осъществи идеята лабораторните уроци да бъдат представени пред учениците реално и да остане знанието трайно. От стари помещения с други предназначения изникна един кабинет, който е оборудван с демонстрационни маси, медия, лаптоп, колби всички необходими пособия за преподаваните предмети. С песни на училищния хор и на световните шампионки по фолклор за 2015 г. Мария Димитрова и Елица Борисова от VІІ клас, както и с творбите на именити български творци, рецитирани от звънливи гласчета на ученици започна учебната 2015/2016 година. Галерия

НА ДОБЪР ЧАС!

Tържествено откриване на учебната 2015/2016 година.

Ръководството, учителите и учениците на ОУ Св. Иван Рилски имат удоволствието да Ви поканят на тържествено откриване на учебната 2015/2016 година. Празникът ще се състои на 15.09.2015 г. от 10:00 ч. в двора на училището.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите, които имат записани ученици в първи клас. Родителската среща ще се проведе на 10.09.2015 година от 18:00 часа на втори етаж по класните стаи.

Национална кампания, посветена на началото на учебната година на тема: „Да запазим децата на пътя“ от 7 до 13 септември 2015 година

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,    

За вашето дете започва нов етап на живот. Сега то ходи на училище и трябва да бъде в състояние да изминава разстоянието „дом-училище” и обратно самостоятелно и сигурно. За да бъде постигнато това, детето трябва да знае особеностите и опасностите,когато излезе самостоятелно на среща с уличното движение. Дискутирайте с него ситуациите,които ще бъдат споделени по долу ако са приложими за пътя,който детето трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем Вашето внимание върху следното:

- Изберете за вашето дете най-сигурния път към училището.Не винаги най-краткият път е най-добър.  

- Придружавайте вашето дете от началото на пътя,показвайки му как трябва да се държи при всяка една ситуация.  

- Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.

- Направете така, че Вашето дете, ако е възможно да отива и да се връща от училище заедно с други деца.Така водачите на моторни превозни средства го забелязват по-добре.

-Движение по тротоара.По тротоара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат да изскочи на улицата. Игрите е добре да се играят на места,където децата не са в опасност. Детето до 10г. се държи за ръка,като възрастния се движи откъм страната на автомобилното движение.

-Ако няма тротоар.Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Детето трябва да се движи от лявата страна на улицата,за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в страни от платното за движение.

-Ако са две или повечедецата се движат едно зад друго. Покажете на вашето дете къде точно трябва да върви. Възрастния придружител се движи от към страна на движението- между детето и превозните средства.  

Пешеходната пътека. Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре от ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво,после надясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва нито един автомобил, пресичат улицата без да тичат. При преминаването до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва правилото на гледане “ляво-дясно”. По голямата част от децата в училище все още не знаят това. Най-важното в тези случаи е Вашето дете гледа и на двете страни и преди да пресече улицата трябва всеки път да се спира на тротоара пред бордюра.

Ако няма пешеходна пътека.Какво трябва да правим. Първо от мястото където искаме да пресечем, трябва да има достатъчно разстояние в двете посоки,за да виждаме отдалече, че не идва автомобил. Трябва и тук да спазваме правилото, спираме, оглеждаме се , ослушваме се и ако не идва автомобил започваме преминаването бързо, без да тичаме като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги,че за Вашето дете Вие представлявате примера за правилно движение.

Между спрелите автомобили.Приятелката на Вашето дете изпуска топката, която носи и тя се търкулва през улицата и застава от другата стана на улицата. Какво трябва да се направи сега. Преди всичко да остане на ръба на тротоара. Излезте внимателно до външната страна на спрелите автомобили. Там изчакайте, гледайте и двете посоки, слушайте да не наближава автомобил. Ако няма коли отидете да вземете топката и изчакайте от другата страна на тротоара. Отново се гледа и слуша и ако не наближава автомобил пресичайте. Само в изключителни случаи Вашето дете би трябвало да си позволи да слезе на улицата между спрелите превозни средства. Покажете му най-сигурния маршрут и не му давайте играчки, които могат да се търкалят на далече.

Светофарът.На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на тротоара и да се погледне първо наляво,а после на дясно. На червено се чака по навътре от ръба на тротоара. Ако имате възможност, покажете на Вашето дете, че също и възрастните правят грешки.

ВНИМАНИЕ:

Пресичайки улицата на зелено,детето трябва да гледа и на двете страни тъй като има разсеяни шофьори, които преминават на жълто и червено.

Детето чува някой,който го вика от отсрещния тротоар. То обаче трябва да знае, че не може да преминава през улицата без да спазва правилата. На ръба на тротоара детето винаги трябва да спре, да изчака, да погледне наляво-надясно, да се ослуша, след което да пресече. Дискутирайте с вашето дете и тази ситуация.

Радостта от виждане на близък човек може да накара детето да изтича лекомислено през улицата. Когато вземате детето си директно от училище, не го чакайте никога от другата страна на улицата.

Използването на мобилен телефон по време на движение.Преминаването през улицата докато се говори по мобилния телефон или се приемат съобщения е опасно за всички възрасти, но особено за децата. Използването на мобилен телефон, слушането на музика по време на движение застрашава сериозно Вашето дете.

Родителите на децата – най-добрия модел за подражание.Може да говорите на детето много неща и да няма необходимия ефект, но когато показвате и заедно изпълнявате техники за безопасно движение на пешеходеца е много ефективен метод за формиране на добри навици за безопасността на детето.

Достатъчно време.Осигурявайте достатъчно време за придвижване.Оставяйте вашето дете навреме в училище. Закъснението и бързането увеличават риска от инциденти. Контролирайте Вашето дете да се прибира навреме в къщи.

Безопасния път от дома до училище.Определете заедно с Вашето дете опасностите и затрудненията по маршрута за придвижване пеша от дома до училището.Често по тротоара има неравности, дупки, паркирани автомобили, храсти и дървета, които пречат на движението и на видимостта. Пешеходната пътека не е видима, улицата която ще пресичате е много широка и трудно се пресича, червения сигнал е с голяма продължителност или зеленият не е достатъчен за безопасно преминаване. Всички тези опасности и затруднения описани по дължината на маршрута за придвижване предайте на класния ръководител.

На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в усвояването на знанията.

Още статии...