Олимпиада "Знам и мога"

Резултати

Уважаеми родители,

С особена гордост споделяме с Вас началото на една отдавна лелеяна наша мечта - подмяна на покривната конструкция и саниране на сградата на нашето училище.

С особено внимание подхождаме при обезопасване на всички критични точки при бъдещите ремонтни дейности. Всеки класен ръководител и възпитател е специално инструктиран да предупреди, разясни и инструктира учениците си.

Обръщаме се към вас с огромна молба,

Моля, поговорете с детето си! Обяснете му и вие, какви опасности крият ремонтните дейности. Обсъдете с детето си необходимостта от това да изпълнява стриктно разпорежданията на класния си ръководител.

Олимпиада по Астрономия

Резултати

Олимпиада по Химия

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Начало на олимпиадата:30.01.2019 г. 09:00 ч.
Край на олимпиадата:30.01.2019 г. 13:00 ч.
Краен срок за записване:15.01.2019 г. 17:00 ч.
Явяване на учениците за олимпиадата:08:30 ч.

Олимпиада по История и цивилизации

Общински кръг на олимпиадите в училищата от област Перник
Резултати

Още статии...