ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ОУ"Св. Иван Рилски" гр.Перник

Документи  за  ПЪРВИ КЛАС

2020-2021 г.

 

Цялата информация отпосно приема чети на следния линк:

 

 

ЗАПОВЕД на Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" Перник ОТНОСНО ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2020-2021 Г.

 

 

 

Празна бланка на заявлението за попълване:

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС ОУ ИВ РИЛСКИ ПК

 

 

 Успех!

 

 

Свободни места към 15.04.2020г.

 

(Втори и трети класове  - няма свободни места).

 

 

 1.       IV "г" клас - 1 /едно/
 2.  VІ „а” клас – 4 /четири/
 3.       VІ „б” клас – 2 /две/
 4.   VІ „в” клас –4 /четири/
 5.        VІ „г” клас – 5 /пет/
 6.  VІ „д” клас – 4 /четири/
 7.  VІ „е” клас – 4 /четири/
 8.   VІІ „б” клас – 1 /едно/
 9.     VІІ „в” клас – 2 /две/
 10.     VІІ „г” клас – 1 /едно/
 11.        VІІ „д” клас –3 /три/
 12.       VІІ „е” клас – 3 /три/

 

Директора на ОУ"Св.Иван Рилски" към учениците.

 

 Скъпи ученици от ОУ"Св.Иван Рилски", 

 

 

От сърце Ви благодаря за дълбокото и отговорно отношение към заразата.

Вие показвате зряло и разумно поведение. В голяма степен се оказвате

по-дисциплинирани от някои възрастни хора. Моля Ви да спазвате стриктно

социалната изолация(не излизайте от вкъщи). Поддържайте изключителна

лична хигиена, колкото се може по-често си мийте ръцете със сапун

и ги дезинфекцирайте.

Бъдете добри и послушни вкъщи. Изпълнявайте отговорно

възложените ви от учителите задачи, за да се върнем по-скоро в училище. 

Училището е пусто без Вас.

 

        

                                                       Обичам Ви. 

                                         Пазете себе си и тези около Вас.

 

                                   Бойко Свиленов.

Онлайн обучение

ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр. ПЕРНИК

ПРОВЕЖДА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН

Онлайн обучението може да бъде също толкова приятно, ползотворно, 

резултатно и забавно.

 

Вижте как, като последвате линка: Влезте в час при нас!

Обръщение на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" гр.Перник

 

 

 

Уважаеми Родители,

 

 

Обръщам се към Вас, изпълнен с Вяра,

че всички Вие разбирате ситуацията в която се намираме

и правим всичко по силите си да ограничим разпространението на заразата,

да опазим децата си и себе си.

За да продължим обучението на нашите деца от разстояние с помощта на дигиталните ресурси с които училището е добре подготвено, Ви препоръчвам няколко практически насоки:

 

- Добрата и навременна координация с учителите с необходимото разбиране

и толерантност ще улесни дистанционното обучение на учениците.

-Следете постоянно информацията която изпращат учителите към Вашето дете.

-Осигурете тиха и спокойна среда, където детето може да се настани удобно

и да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.

-Обсъждайте с детето си задачите за деня и следете изпълнението им.

-Насърчавайте детето да бъде активно и да изпълнява заданията които са му поставени.

-Осигурете възрастен по време на учебния процес от разстояние.

-На сайта на училището ще намерите необходимата информация

за организацията на учебния процес,

а конкретни указания ще получавате от учителите по предмети.

 

 

                 С Уважение: 

                      Бойко Свиленов 

 

 

 

 

Уважаеми учители на ОУ "Св. Иван Рилски",

 

 

Изправени сме пред изключително изпитание, което изисква от нас повишена отговорност,

професионално майсторство и всеотдайност.

Време е да покажем нашата професионална, интелектуална и морална сила в реално време.

Успехите на децата зависят от добрата организация на обучението от разстояние.

Днес трябва да сме спокойни, да вярваме и с любов да се отнасяме към нашата мисия.

Днес трябва да покажем на нашите ученици и родителите им, че ние сме подготвени, организирани, сплотени и владеем много алтернативни варианти за обучение от разстояние.

 

                                     -Изберете най-ефективната платформа.

                                -Използвайте електронни дневници, електронна поща и други форми и дигитални ресурси

                                  с които разполагаме.

 

Сътрудничеството на всички нива е от изключително важно значение. Споделяйте всяко нещо което е полезно за останалите.

 

Вярвам във Вас!

Разчитам на Вашата отлична професионална подготовка и умението Ви да намерите най-резултатния подход в обучението на нашите деца.

 

        Бъдете здрани и успешни!

        Прегръщам Ви виртуално.

 

                  С Уважение: 

                    Бойко Свиленов

 

               Забележка:

         Заниманията чрез дигиталните ресурси с учениците не бива да са повече от 20 минути за малките и 30 минути за големите.

 

 

 

 

 

Обръщение във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
Бъдете Здрави! 
 

 

От 16 март стартира онлайн обучение

 

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители - от 16.03.2020 г.

 

 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Перник Ви уведомява, че учебните занятия във всички образователни институции на територията на Пернишка област се прекратяват до 29.03.2020г.
 
От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние.
 
Уважаеми ученици, 
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. 
 
Уважаеми родители,
Учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници (в Пернишка област всички училища работят с такива) и чрез родителските групи, в които сте включени.
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. 
 
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
 
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!
 

 

Още статии...