Център за информационни технологии в образованието

       Една сбъдната мечта - на 17 септември Основно училище "Свети Иван Рилски" откри освен новата учебна година и Център за информационни технологии в образованието! Отвориха врати 8 класни стаи в синьо, жълто, зелено и оранжево, оборудвани с лаптопи, интерактивни дъски, медии и мишки за всяко дете! Всичко това се случи благодарение на фондация "Америка за България"! Те сбъднаха нашата мечта! Снимки може да видите в нашата Галерия.

 

ОУ "Св. Иван Рилски"

ALIM3798 ОУ ”Свети Иван Рилски” – град Перник е училище, в което за учебната 2012/2013 година се обучават 974 ученици от І до VІІ клас в 40 паралелки. Намира се в идеалния център на град Перник. Разполага с красива сграда, предоставяща възможности за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес в позитивна учебна среда. На разположение на учениците е компютърна зала с 22 конфигурации, Екоцентър, където учениците отглеждат декоративни животински видове, малък и голям физкултурен салон, фитнес, библиотека с разнообразен фонд от художествена и научна литература, кабинети по физика и астрономия, музика и технологии. Училището е пионер в работата с електронни (интерактивни) дъски – закупени са такива за работата по отделните учебни предмети в прогимназиален етап, както и за начален етап на основно образование. Проведено е обучение на 20 (двадесет) преподаватели, които във вътрешно-училищна квалификационна дейност обучават колегите си.

ОУ ”Свети Иван Рилски” е едно от първите училища, които прилагат софтуерния продукт „Енвижън” – работа с лаптоп и оптични мишки. Този нов метод притежава потенциала да направи обучението по-интерактивно и интересно, да ангажира децата на 100% и учебното съдържание да се поднесе по един нов и интригуващ начин. Учениците са силно впечатлени и мотивирани за работа в учебния процес.

snimkaНаследник на здрави традиции в областта на образованието и изграждането на човешката личност, ОУ “Свети Иван Рилски” се развива във времето и бележи постижения. Години наред възпитаниците на училището навлизат в живота с устойчиви знания и умения, които са основа на тяхната реализация.

В училището работи екип от преподаватели, които с любов и всеотдайност, с вдъхновение и висок професионализъм се грижат за израстването на младото поколение. Ярко доказателство за това са многобройните успехи и постижения на учениците. Екоцентърът е републикански първенец в различни проекти, член е на Националния ученически Екопарламент. През учебната 2009/2010 година на националното външно оценяване четвъртокласниците показаха отличени резултати. На олимпиадите представителите на училището заемат призови места и представят Перник на национално ниво по учебните предмети „География и икономика”, „История и цивилизация”, „Физика и астрономия”, „Биология и здравно образование” и „Техническо чертане”. Единствените отлични оценки на областния кръг по български език и литература са на възпитаниците на ОУ ”Свети Иван Рилски”.

Достойно място в училищния живот намира и трудът на журналистите от вестник “Тийнрепортер”, който се списва от шестокласници и седмокласници. Радост са младите изпълнители от вокална група „Планинарче”, танцовия и мажоретен състав. Във фитнес залата и малкия физкултурен салон подобряват здравословното си състояние учениците от групите по лечебна физкултура, които се финансират от Сдружение училищно настоятелство „Струма”. Отборът по тенис на маса е носител на бронзов медал от републиканското първенство. Полуфиналисти са и футболистите в престижния шампионат „Данониада”.

ОУ ”Свети Иван Рилски” – град Перник следва своята цел да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и да формира самостоятелно мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяват значителен обществен ангажимент.