Добре дошли, скъпи ученици!

1z

 

 

                       По инициатива на ЮНЕСКО от 1994г. 

                       Международният ден на учителя 

                                 се чества на 5 октомври.

 

 

По повод Международния ден на учителя – 5 октомври, 13 учители,
                 директори и психолози от Област Перник бяха 
         удостоени с грамоти. Отличията са за високи постижения
в сферата на образованието и използване на иновативни високо-
                     технологични методи в образованието.
 
    Класирани са от Регионалното управление на образованието.
 
      Наградите връчи Областният управител Емил Костадинов.

 

 

Линк към видеото: Международен ден на учителя - награди.

 

 

                Петко Рачов Славейков:

               "Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си."   

 

 

                       Честит Празник Уважаеми Колеги!

 

 

 

 

                              Уважаеми родители и ученици,

 Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се проведе в

     ОУ „Св. Иван Рилски“ от 10:00 ч. само за първокласниците.

 

 Посрещането на учениците от II до VII клас в двора на училището

                                      ще бъде по следния график:

                                         9:00-9:30 – II и VII клас

                                     11:30-12:00 – III и IV клас

                                     12:30-13:00 – V и VI клас

 

    Ръководството и екипът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Ви пожелава

                           здрава и успешна учебна година!

 

"Училищни мерки в ОУ "Св. Иван Рилски" за максимално

безрискова среда в условията на извънредна епидемична

обстановка през учебната 2020-2021 година" -

                             линк към документа:

 

              

 

               Нека всички спазваме правилата за безрискова среда.

 

Родителски срещи за учениците от първи клас

                                   

                            Уважаеми родители,

 

                     родителските срещи ще се проведат както следва:

              -I а клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I б клас -08 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I в клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в учителската стая;

              -I г клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в мултифункционалната

                                                                                  зала (последен етаж);

              -I д клас -09 септeмври 2020г. от 18:00 ч. в кабинет по музика

                                                                                          (последен етаж).

 

Семинари по Програма „Еразъм+“

 

 

                                        Проведени семинари по проект PROSPECT

                                                                   в

                                    ОУ"Св. Иван Рилски" град Перник

 

     В края на учебната 2019/2020 година се проведоха три семинара с 24 учители от област

Перник по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие

на гражданското общество“. Темите на трите семинара бяха: „Личен опит“, „Други гледни точки“

и „Стратегии за действие и промяна“. Домакин беше ОУ„Св. Иван Рилски” Перник.

Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност„Стратегически партньорства

в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в

международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник

и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

 

    За повече информация вижте на следния линк:

                                  Семинари учители проект "Проспект"

 

Прием 2020 - 2021 учебна година

                                    

  СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

                                  (За преглед на документа, последвайте горния линк).

 

 

 

              ИНФОРМАЦИЯ КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII-ми клас

 

    Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане

 в VIII-ми клас в Неспециализираните училища по държавен прием за учебната

 2020/2021г. се осъществява в периода 03 юли 2020г. до 07 юли 2020г.

 

 Всеки ученик може да избере един от двата начина за подаване на заявление:

 - самостоятелно електронно кандидатстване;

 - подаване на заявление в организирана приемна в ОУ"Св.Иван Рилски"Перник,

    стая 002 от 08:00 часа до 18:00 часа.

 

  Ако сте решили да подадете самостоятелно онлайн заявление, следва да имате

  в предвид следното:

 - входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на:   

      https://priem.mon.bg/   с входящ номер и уникален за всеки ученик код за

   достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите

   или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.

 

                      

 

 

                      Списък на учениците приети в първи клас 20-21г.

                    (За преглед на документа, моля последвайте горния линк).

 

  Записването на приетите деца в първи клас се извършва с удостоверение за завършено

      педучилищно образование-оригинал и за сверяване на данни-акт за раждане.

 

   Записването на новоприетите ученици ще започне от 08 юни до 10 юни (включително)

                         от 08:00 до 17:30 часа в сградата на училището.

 

                      ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" гр.Перник ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!   

 

logo5

Майски празници в училище

              Месец май е изпълнен с много празници

                   и всеки един от тях е почетен от

                      нашите ученици и учители

 

                        Вижте на следния линк как онлайн празнуваме:

                                           МЕСЕЦ МАЙ В УЧИЛИЩЕ

 

Още статии...