ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Уважаеми родители на първокласници,

В условията на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г., определени в Заповед РД -01-375/ 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, посочената родителска среща в Заповед №РД- 12-264 от 13.01.2021 г. ще бъде осъществена на 09.09.2021г. от 18:00ч. в сградата на ОУ“Св. Ив. Рилски“- гр. Перник.

Весело лято на бъдещите ученици!

Комисия по приема в ОУ "Св. Ив. Рилски"

-----------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За второ класиране остават 8 места. Комисията за прием на първи клас ще заседава на 14. 06. 2021 година, за да вземе решение кои от подадените заявления ще бъдат одобрени за попълване на незаетите места, съобразно получените точки по „Системата за прием на деца в първи клас“ за учебната 2021/2022 година, издадена от Община Перник.

Приетите ще бъдат уведомени от комисията.

Комисия по прием в І клас

за учебна 2021/2022 година

 ----------------------------------------------------------------

СПИСЪК

С КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приключи първото класиране на ученици за І клас. Записването на приетите ще бъде от 07.06.2021 г. до 10.06.2021 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. на партера в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“, за което е необходимо да се представи оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование.

Приемът на ученици за І клас е осъществен по изискванията на „Система за прием на ученици в първи клас“, издадена от Община Перник, според която най-много точки за класирането носи постоянен адрес в близост до училището, непроменян през последните три години.

Предстои второ класиране. Незаетите места ще се обявят на 11.06.2021 г.

Комисия за прием в І клас

за учебната 2021/2022 година

Добрините на нашите деца

За да отпразнуват своя празник - деня на детето, ученици от 5е клас в ОУ„Св. Иван Рилски” направиха подаръци на бебенцата от отделението по „Неонатология”на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД. За радостта, която донесоха на най-малките си приятели, те получиха благодарствено писмо.

IMG 20210601 125958IMG 20210601 215913

148 години Безсмъртие

Апостола

Прием в І клас в ОУ“Св. Иван Рилски“ през учебната 2021/2022 година

 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
            за участие в класиране за прием в І клас в ОУ"Св. Иван Рилски"
                                    през учебната 2021/2022 година

                                        Документа изтеглете от ТУК

 

                          Заповед относно приема на учениците '21-'22г. : 

                                Заповед №РД-12-264/13.01.2021г.

Основно Училище "Св. Иван Рилски" гр. Перник Ви Пожелава Весела Коледа и Честита Новата 2021 Година ! Бъдете Здрави и Успешни !

alt

Още статии...