Европейско кенгуру

Учениците, заявили желание за участие в математическото състезание "Европейско кенгуру" да се явят в училище на 23.03.2019 г. (събота) не по-късно от 10:30 часа.

ОЛИМПИАДА по Биология и здравно образование

Резултати

Олимпиада "Знам и мога"

Резултати

Уважаеми родители,

С особена гордост споделяме с Вас началото на една отдавна лелеяна наша мечта - подмяна на покривната конструкция и саниране на сградата на нашето училище.

С особено внимание подхождаме при обезопасване на всички критични точки при бъдещите ремонтни дейности. Всеки класен ръководител и възпитател е специално инструктиран да предупреди, разясни и инструктира учениците си.

Обръщаме се към вас с огромна молба,

Моля, поговорете с детето си! Обяснете му и вие, какви опасности крият ремонтните дейности. Обсъдете с детето си необходимостта от това да изпълнява стриктно разпорежданията на класния си ръководител.

Олимпиада по Астрономия

Резултати

Още статии...